ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΟΣ  ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑΣ  2002
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ONOMA ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΠΤ ΚΛΑΣΗ
1 4 ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΛΑ 1 3 STD
1 4 ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΔΗΣ Μ. ΑΝΛΑ 2 2 STD
3 11 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣ. ΑΝΛΑ 3 8 CLUB
4 12 ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ X. ΑΝΛΑ 6 6 CLUB
5 13 ΤΑΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΑΝΛΑ 7 6 CLUB
6 14 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΒΑΣ. ΑΝΛΑ 5 9 CLUB
7 15 ΤΖΙΓΚΟΥΡΑΣ Γ. ΑΝΛΑ 9 6 CLUB
8 16 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Κ. ΑΝΛΑ 15 1 18M
9 17 ΡΑΙΝΙΝΓΚ ΑΝΛΑ 7 10 CLUB
10 19 ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΛΑ 4 15 CLUB
10 19 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΛΕΔ 15 4 18Μ
12 20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛ. ΑΝΛΑ 15 5 15Μ
13 21 ΖΟΥΛΙΔΑΣ Ν. ΑΛΕΔ 15 6 CLUB
14 22 ΜΑΖΗΣ ΒΑΣ. ΑΛΕΔ 15 7 CLUB
Τα ονόματα που είναι γραμμένα με Bold είναι όσων έχουν κάνει 300km FAI 
και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Εθνική Ομάδα.