Βαθμολογία Εθνικής Ομάδας Ανεμοπορίας 2001

ΘΕΣΗ ONOMA

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΒΑΘΜΟΛ.
ΑΓΩΝΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓ.
Π.Α.Π.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ   ΒΑΘΜΩΝ

ΚΛΑΣΗ

1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Κ. ΑΝΛΑ 1 1 2 18M
2 ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΛΑ 2 4 6 STD
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛ. ΑΝΛΑ 3 7 10 CLUB
4 ΜΠΑΡΤΖΕΛΑΙ Ν. ΑΛ.ΜΕΣ. 7 5 12 STD
5 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΒΑΣ. AΛ.ΑΓΡ. 8 6 14 CLUB
5 ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΔΗΣ Μ. ΑΝΛΑ 12 2 14 STD
7 ΠΙΚΡΟΣ Λ. ΑΝΛΑ 12 3 15 CLUB
8 ΜΑΖΗΣ ΒΑΣ. ΑΛΕΔ 5 12 17 CLUB
9 ΠΛΥΤΑΣ ΑΝΤ. ΑΝΛΑ 6 12 18 CLUB
10 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣ. ΑΝΛΑ 4 12 16 CLUB
11 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΛΕΔ 12 8 20 15M

Τα ονόματα που είναι γραμμένα με Bold είναι όσοι έχουν κάνει 300km FAI
και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην Εθνική Ομάδα.


Τελευταία ενημέρωση: 23/02/02
Από το χρήστη: Jannis Dimas